Faktura není daňovým dokladem

Vytvořeno | 18 června, 2014

Máme nárok na odpočet DPH?Faktura není daňovým dokladem?

Daňový doklad?

Použijeme-li tento termín, pak máme na mysli „doklad“ pro účely daně z přidané hodnoty, nikoliv daň z příjmů.

Náležitosti DD

Co vše musí obsahovat daňový doklad („DD“) je uvedeno v zákoně o DPH, v ustanoveních § 29 a násl.

Nárok na odpočet

Je podmíněn u běžných přijatých zdanitelných plnění existencí daňového dokladu.

🙂

Některé scházející náležitosti však nejsou tak podstatné!


Podle § 73/5 zákona o DPH – „neobsahuje-li doklad…všechny předepsané náležitosti…lze nárok prokázat jiným způsobem“.


Faktura

Ve většině případů je faktura dostatečně průkazná pro uplatnění nároku, navíc s přihlédnutí k § 73/5 ZDPH byste měli být v klidu.

Účetní doklad

Připomínáme, že také účetní doklad má být průkazný a mít své náležitosti.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.