Finanční leasing a DPH

By | 30 dubna, 2014

Zákon o DPH si stanoví vlastní pravidla!

ZDPH vs. ZDP

Skutečně platí, že si pro daň z přidané hodnoty zákon o DPH upravuje, co je a není finančním leasingem.

🙃

Nemůžeme se proto odvolávat na ustanovení § 24/4 a násl. Zákona o daních z příjmů.

Nájem a DPH

Jak jsme již uvedli v jednom z článků, nájem je pro DPH službou, ale s výjimkou pro finanční leasing.


Pokud je sjednána povinnost „nájemcem“ převzít/odkoupit předmět pronájmu, jedná se o dodání zboží.

A daň z přidané hodnoty se odvede (daň na výstupu) ihned při zahájení pronájmu.


Právo

Je třeba věnovat náležitou pozornost smluvním podmínkám, které pro DPH jsou shodné i po novele Občanského zákoníku. Není podstatné, že bude třeba uveden „pacht“ místo „nájmu“.

U nájmu v tuzemsku se tak objeví teoreticky různé sazby DPH nebo plnění osvobozené.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.