Finanční omezení daňových nákladů

By | 4 prosince, 2013

Na přednáškách se opakoval dotaz, jestli existuje finanční stropy pro náklady.

Daňové vs. Nedaňové náklady

Jedná se o oblíbené téma daňových kontrol.

🙂

Jaká platí kritéria pro uznávání daňový nákladů?

Nejsou tak složitá, je-li náklad alokován do správného zdaňovacího období a souvisí-li věcně „s podnikáním“:

  • „…jde o uznaný „daňový náklad“ – podle ZDP „…výdaj na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů….“,

🙃

  • „…pokud zákon o daních z příjmů nestanoví jinak…“.

ZDP jinak…

Výjimka musí být uvedena v Zákoně o daních z příjmů.


Například u škody je podmínkou uznání „do výše příjmů“, nejedná-li se o živelní pohromu nebo tzv. neznámého pachatele.

 


Teorie vs. Praxe

Při kontrolách probíhají někdy zbytečné diskuse.

Obě „znesvářené“ strany by měly dodržovat literu zákona, proto daňové odpisy třeba auta za 4 000 000 Kč, je-li vůz používán pro podnikání, jsou uznaným daňovým nákladem.

🙂

Již dávno neplatí limity pro vstupní cenu auta (1 500 000 Kč nebo 900 000 Kč).

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.