Finanční úřad připomínkuje odevzdané výkazy a žádá jejich úpravu

By | 26 dubna, 2012

Jedná se o údaje v rozvaze, a to na řádku výsledky aktuálního účetního období, které nesouhlasí s výsledovkou.

Nerozhodnuto o výsledku z roku 2010

Dotaz pokračuje vysvětlením, že valná hromada včas nerozhodla o rozdělení účetního výsledku hospodaření za předchozí účetní období (2010).

Výkazy

Oba základní účetní výkazy jsou propojené a aktuální účetní výsledek za účetní období 2011 je uveden ve výkazu zisku a ztráty a v rozvaze.

Tiskopis DPPO

A samozřejmě se váže účetní výsledek před zdaněním na řádek 10 tiskopisu Daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob.

🙃

Nemůžete se proto divit, jestliže Finanční úřad požaduje opravu, aby údaje v účetních výkazech byly konzistentní též s daňovým přiznáním.


Paní Nováková, účetní jednoho malého sro, si neví rady, jak vyřešit výše uvedený problém. Postup není tak složitý:

  • v účetnictví převede účetní výsledek roku 2010 na odpovídající účet nerozdělených zisků (D 428) nebo ztrát (MD 429) v uzávěrce za rok 2011,
  • do Přílohy uvede, že nebylo o rozdělení výsledku roku 2010 rozhodnuto a účtováno bylo jen pro návaznosti výkazů,
  • v roce 2011 navrátí předchozí účetní operace, a
  • čeká na zápis z valné hromady.

Paní účetní není oprávněna sama rozhodovat o  účetní operaci schválení a rozdělení výsledku hospodaření.


Skutečně takové problémy řešte pragmaticky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.