Fyzická osoba a daňové odpisy

Vytvořil | 13 března, 2018

Zákon o daních z příjmů v zásadě při stanovení daňových odpisů, významné položky snižující daně, nečiní rozdíl mezi poplatníky Fyzickými nebo Právnickými osobami. 🙂

ALE…

Existuje několik výjimek, na které se zapomíná. 🙃


Jedná se o situace, kdy poplatník používá paušální výdaje:

  • Daňové odpisy musí vést „evidenčně“, to znamená, že „o ně přichází“.
  • Nemůže využít institut přerušení odpisování podle § 26/8.
  • A nelze u rovnoměrných odpisů aplikovat nižší sazby viz § 31/7.

Hmotný vs. Nehmotný majetek

Výše uvedená pravidla platí pro hmotný majetek a poplatníky s příjmy podle § 7 a § 9.


Poplatník daně z příjmů FO, který si pořizuje nehmotný majetek nebo technické zhodnocení takového majetku má následující nespornou výhodu (jestliže neúčtuje):

  • V tomto případě jde o jednorázový daňový náklad podle § 24/2/zn. 🙂

Daňové odpisy

Proto Vám doporučujeme provést kontrolu karet majetku daňově odpisovaného.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *