Fyzická osoba a silniční daň

By | 27 května, 2015

Kdy je daňovým výdajem? 🙂

Fyzická osoba

Pokud se nacházíme v situaci, že řešíme daňové náklady (výdaje) u podnikající fyzické osoby, zpravidla jsou náklady prokazovány daňovou evidenci.

Tak je tomu v dalším dotaze. Velmi zřídka se setkáme s fyzickou osobou účtující…

Daňová evidence

Zákon o daních z příjmů neklade na poplatníka daně z příjmů fyzických osob velké nároky.


Při vedení daňové evidence postupujeme podle § 7b ZDP.

Sledují se příjmy a výdaje, majetek a dluhy (zjednodušeně: informace o aktivech přiměřeně podle účetních pravidel a závazcích).


Silniční daň

Zákon o daních z příjmů nemá pro tuto daň specifická ustanovení (vyjma přenosu daňové povinnosti mezi manžely a u společníků v.o.s.).


Uznáme proto u silniční daně u fyzické osoby, které výdaje prokazuje daňovou evidencí, úhrady silniční daně – v tom kalendářním roce (zdaňovacím období), kdy byla uhrazena.

 


Daňové přiznání k Silniční dani

Z výše uvedeného vyplývá, že není také rozhodující, kdy a jak bylo podáno daňové přiznání k silniční dani.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.