Fyzické inventury a závěrka

By | 6 února, 2014

Kdy musíme o inventarizačních rozdílech účtovat?

Rozvahový den a účetní závěrka

Probíhají účetní uzávěrky, a tak se stále častěji objevují dotazy týkající se tzv. uzávěrkových operací.

Fyzické inventury

Máme povinnost provádět fyzické inventury a jsou-li zjištěny inventarizační rozdíly, samozřejmě se účtují.

🙂

Na fyzické inventury, přestože je rozvahový den 31. 12. 2013, máme dost času.

Podle zákona o účetnictví může být provedena v období od 1. 9. 2013 až do 28. 2. 2014. Máme tedy ještě několik týdnů čas.

Ale zjištěný rozdíl patří do účetnictví roku 2013!


Účetní jednotka provedla fyzickou inventuru v letošním roce, k datu 31. 1. 2013.

Do účetnictví roku 2013 zaúčtuje jak zjištěná manka, tak přebytky.


Daň z příjmů

A zaúčtované účetní operace ovlivní základ daně a daňovou povinnost.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.