Fyzické osoby a cizí měna

Vytvořil | 22 února, 2023

Má-li poplatník daně z příjmů fyzických osob příjmy v cizí měně, musí je samozřejmě pro daňové účely přepočítat na české koruny.

Jaký kurz?

Fyzická osoba se řídí ustanovením zákona o daních z příjmů v § 38/1 ZDP.

Dvojí zdanění

Řešení je opět v zákoně o daních z příjmů, v § 39f. Nezapomeňte ale, že s drtivou většinou zemí jsou uzavřeny smlouvy o zamezení dvojímu zdanění, které jsou k dispozici na serveru Finanční správy.

Naše RADA

Vraťme se k aktuálním daňovým přiznáním za kalendářní rok 2022.

Na výše uvedenou otázku, jaký kurz se použije, naleznete odpověď v Pokynu D-60:

Stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2022 podle § 38 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění účinném do 31. 12. 2022

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *