Hmotný majetek nebo Dlouhodobý hmotný majetek?

By | 17 srpna, 2012

Jaký je rozdíl mezi těmito pojmy.

Účetnictví nebo Daně

Rozdíl je naprosto zásadní, protože:

  • v účetnictví pracujeme s pojmem Dlouhodobý hmotný majetek („DHM“),
  • v zákoně o daních z příjmů s definicí Hmotný majetek („HM“).

🙃

Nejde o náhodnou záměnu.

Pravidla pro zařazení majetku do Hmotného majetku jsou striktně dána Zákonem o daních z příjmů.

🙂

Naopak volnější je určení, co patří nebo nepatří v účetnictví do Dlouhodobého hmotného majetku.


Společnost si podle směrnice zvolila pro zařazení do Dlouhodobého hmotného majetku kritérium pořizovací ceny nad 60 000 Kč.

Nový server za 50 000 Kč je tedy pro účetní jednotku drobným dlouhodobým hmotným majetkem, ale pro daň z příjmů uznáme jen daňové odpisy vypočtené podle Zákona o daních z příjmů pro hmotný majetek.


Proto se nemůžeme divit, že si většina účetních jednotek nechce přidělávat vrásky při zpracování daňového přiznání a limit pro DHM bývá shodný jako pro HM.

A opatrně pracujte s pojmem Dlouhodobý majetek, viz článek:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.