Hospodářský rok 2014/2015

Vytvořeno | 22 září, 2014

Došlo ke změně v daních?

Novela 2014

Na první pohled by se mohlo zdát, že „vše“ je nové, protože ustanovení § 17a „Zdaňovací období“ v Zákoně o daních z příjmů již není uvedeno.

🙂

Skutečnost je jiná a příznivá. Text byl přesunut.

V § 21a, pod písm. b) ZDP nalezneme, že zdaňovacím obdobím je hospodářský rok.


Akciová společnost měla hospodářský rok například od 1. 7. 2013 do 30. 6. 2014.

Pokud nedošlo k žádné změně, další zdaňovací období – hospodářský rok – má od 1. 7. 2014 do 30. 6. 2015.


Účetnictví a daně

Zásadní ustanovení k hospodářskému roku („HR“) jako takovému jsou uvedena v Zákoně o účetnictví.

V předchozím příkladu, bude-li akciová společnost pod zákonným auditem, daňové přiznání za HR 2014/2015 podává do konce roku 2015, resp. k 1. 1. 2016.

Jeden komentář k “Hospodářský rok 2014/2015

  1. Eva

    Podle zákona o ú?etnictví mohou spole?nosti nejen p?ejít z kalendá?ního roku na rok hospodá?ský, ale je možný rovn?ž p?echod z hospodá?ského roku na kalendá?ní rok ?i zm?na HR na jiný hospodá?ský rok. Vždy se ale postupuje podle § 3/5 ZoUCE, v p?ípad? nov? vzniklých spole?ností ?i p?i p?em?nách dle § 3/6.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *