Hospodářský rok a výše sazby DPPO

By | 2 listopadu, 2012

Pokud se změní (zvýší) sazba daně, týká se to hospodářského roku?

Hospodářský rok

Pro nezasvěcené: je to jiné účetní období než kalendářní rok, protože nezačíná 1. lednem.


Naše vzorová právnická osoba má například účetní období od 1. 10. 2012 až do 30. 9. 2013.


Zdaňovací období

Pro daně z příjmů se aplikují u hospodářského roku téměř shodná pravidla jako pro běžné zdaňovací období kalendářní rok.

Více viz článek

V případě, že by například levicová vláda zvýšila sazbu daně z příjmů právnických osob (komunisté by v některých případech chtěli astronomický nárůst o více než 50 procent…), dotkne se to všech. Paradoxně, pokud by nebyl zákon zpřesněn, v „prvním“ roce by na tom poplatníci s hospodářským rokem získali výhodu proti ostatním.


Představme si, že se stihne zvýšení sazby DPPO – třeba na 24 % – od 1. 1. 2013. K 30. 9. 2013 platí „nová“ sazba, Podle současného znění zákona by naše vzorová společnost za zdaňovací období – hospodářský rok 2012/2013 – aplikovala dříve platná 19% sazba.


Neradujte se, bylo by to krátkozraké – vyšší sazba bude platit „ihned“ pro všechny, pokud nezapomene zákonodárce upravit ustanovení § 21/6 ZDP.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.