Inventarizační rozdíl – manko

By | 19 listopadu, 2011

Při inventarizacích jsou často zjištěny manka a přebytky konkrétních skladových položek. Jaký mají tato zjištění daňový dopad? To je velmi aktuální téma v současné době. Konkrétní dotaz se týká manka.

Jedná se o poměrně komplikovanou oblast účtování zásob. Metodika je popsána ve Vyhlášce, Českém účetním standardu č. 007. Drobné odchylky proti účetnímu stavu nejsou při fyzických inventurách nic neobvyklého. Ideální stav, že by se při všech fyzických inventurách zjistil výsledek „nula“, je nepravděpodobný.

Podle účetních předpisů jde o rozdíly mezi zjištěným stavem a stavem v účetnictví, které nelze prokázat způsobem stanoveným zákonem o účetnictví:

  • skutečný stav je nižší než stav v účetnictví, může jít také o schodek u peněžních hotovostí a cenin, vzniklo manko, nebo
  • skutečný stav je vyšší než stav v účetnictví a rozdíl se označuje jako přebytek.

Manko je automaticky považováno za nedaňový náklad, což není správné.

Je třeba se zorientovat v účetních a daňových předpisech. Jako vzor lze uvést problematiku zákazu kompenzace (§ 58 Vyhlášky), daňové předpisy přebírají účetní pravidla.

Na druhé straně ustanovení § 25/2 Zákona o daních z příjmů jednoznačně stanoví, co není „mankem“ a je daňově účinné. Například ztráty technologické a technické – v rámci norem přirozených úbytků – jsou téměř shodně popsány v ČÚS 007 a § 25/2 ZDP. Uvedeme si jednoduchý příklad.


Při fyzické inventuře bylo vyčísleno celkové manko ve výši 220 000 Kč. Výsledek byl detailně prozkoumán a místo nedaňového nákladu v této výši byl upraven základ daně ve srovnání s účetním výsledkem jen o 100 000 Kč.

Příjemným snížením je dovolená kompenzace s přebytkem ve výši 80 000 Kč a 40 000 Kč je klasifikováno jako přirozené úbytky.


Zúčtování inventarizačních rozdílů je účetní operací roku 2011. Daňový režim musí být pečlivě zdokumentován. V daném případě směrnicí pro přirozené úbytky a doložením u záměny, že se jednalo o neúmyslnou chybu (záměnu) a jde o obdobné (často shodné balení) položky zásob.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.