Investiční dotace

By | 5 prosince, 2012

Z jaké hodnoty máme odpisovat majetek, na který jsme získali dotaci.

Dotace a účetnictví

Rozlišujeme dotace provozní a investiční.

🙂

V tomto případě se jedná o investiční dotaci a odpověď na výše položenou otázku je velmi jednoduchá.


Společnost získala dotaci na pořízení programového a hardwarového vybavení. Dotaci rozdělí v určeném poměru a o tyto částky se sníží pořizovací cena.

 


Daň z příjmů

Také pro daňové účely bude snížena o dotaci vstupní cena.

Metodika účtování

Snižujeme náklady nabíhající na pořízení hmotného a nehmotného majetku. Každopádně postup účtování uveďte do vnitropodnikové směrnice. Viz též článek:


V prvém případě zaúčtujeme nárok na dotaci na D 041 (software), ve druhém na D 042 (hardware).

Diskutuje se, na který rozvahový účet aktiv se má „pohledávka“ zaúčtovat. Pro investiční dotace se stále používá účtová skupina 34.

 


Provozní dotace

Máte-li „nezpochybnitelný právní nárok“ na provozní dotaci, účtujeme podle Českého účetního standardu č. 017 například operaci MD 378/D 347.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.