Jak funguje daňová ztráta?

Vytvořeno | 30 března, 2012

Podnikám, ale za rok 2011 jsem vykázal daňovou ztrátu, musím podat daňové přiznání?

A dotaz pokračuje další otázkou, do kdy je nutné přiznání podat?

Povinnost podat daňové přiznání

Pro tohoto podnikatele máme velmi jednoduchou odpověď na druhou otázku, jestli má povinnost podat daňové přiznání?

🙃

Odpověď zní ANO.

Daňová ztráta

Zákon o daních z příjmů jednoznačně stanoví povinnost podat daňové přiznání v případech vykázané daňové ztráty.

🙂

Máme alespoň dobrou zprávu na první otázku, jak potvrzuje následující příklad.

Pan Nováček vykázal za rok 2011 z podnikání daňovou ztrátu. Nepropadá a poplatník má právo v některém z dalších pěti zdaňovacích období ji libovolně uplatnit.

Optimalizace

To znamená, že případné zisky, daňový základ z podnikání, kapitálových příjmů, pronájmu nebo ostatních příjmů v dalších pěti letech (2012 až 2016) může snížit o daňovou ztrátu (tzv. odčitatelnou položku od základu daně) z roku 2011. Nemusí se jednat jen o „zisk“ z podnikání. Často se využívá právě pro plusy z ostatních příjmů, třeba prodeje nemovitostí atd.

Tazatel musí za rok 2011 podat daňové přiznání.

Termín

Daňové přiznání za rok 2011 podáváme do 2. 4. 2012, nebo je-li odklad zákonného termínu, do 2. 7. 2012.

Nezapomeňte ale ve druhém případě plnou moc daňového poradce včas, tj. do 2. 4. 2012 uložit u správce daně.

7 komentářů k “Jak funguje daňová ztráta?

 1. Dominika

  Zajisté je vhodné p?ipomenout, že da?ová ztráta stejná jako částka daná poslední známou da?ovou povinností. To zakládá povinnost da?ového subjektu podat dodate?né da?ové p?iznání na zvýšení poslední známé daňové povinnosti vždy, když poplatník zjistí, že da?ová ztráta měla být nižší, než je poslední známá da?ová povinnost. Tato povinnost trvá po celou dobu, po kterou plyne lhůta pro vyměřeení daně.

 2. Jiřina

  Dalším častým dotazem je to, jak starou ztrátu z předešlých let lze v roce 2011 uplatnit. V roce 2011 lze uplatnit ztráta z roku 2006, 2007, 2008, 2009 a 2010. V případě, že nebude ztráta použita v plné výši, její část propadá a v dalších letech ji již nelze použít.

 3. jan.ambrož

  Vznikne-li daňová ztráta, jde o příjemné zjištění, že nemusí být hrazena daň a často také vzniká přeplatek na dani. Na druhé straně opakované daňové ztráty jsou podle vyjádření správy daní signálem pro zahájení daňové kontroly…

 4. Paní Darina

  Dobrý den, a musím podat přiznání jeli hrubý příjem pouze 2.200 Kč, ale mám daňovou ztrátu?

 5. ADKA

  Povinnost podat Daňové přiznání upravuje § 38g ZDP. Podle odst. 1 je tato povinnost dána v případech, kdy je vykázána daňová ztráta (přestože příjmy nepřesáhly částku 15 000 Kč).

  1. Paní Darina

   Dobrý večer, platí to i v případě, že je živnost jako vedlejší při zaměstnání nebo rodičovské dovolené?

   1. ADKA

    Zákon o daních z příjmů u fyzické osoby neřeší u povinnosti podat Daňové přiznání při vzniku daňové ztráty (§ 38g/1), jestli má poplatník příjmy ze závislé činnosti. Na druhé straně, je-li příjem do částky 15 000 Kč, výdaje poplatník neuplatní, daňová ztráta nevzniká…
    Ale při souběhu s příjmy ze závislé činnosti se testuje nižší částka brutto příjmu 6 000 Kč – viz § 38g/2 ZDP.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *