Jak hlásit osvobozené příjmy?

By | 3 srpna, 2016

Aby nebyl poplatník sankcionován

DP vs. Hlášení

Na toto téma jsme uveřejnili již několik článků.

Jedná se o velmi citlivé téma, neboť i formální pochybení by mohlo vést ke zbytečným sankcím.

Nejedná se opravdu o daňové přiznání – ale o povinné Hlášení (tzv. Oznámení) osvobozených příjmů, je-li částka vyšší než 5 000 000 Kč, a to podle ustanovení § 38v ZDP.

Sankce naleznete v § 38w ZDP…

Sdělení GFŘ

Jak bojovat proti sankcím?

Určitý návod je již uveden ve Sdělení GFŘ.

Zápis KOV

V dubnovém zápisu KOV se řeší velmi detailně různé vzorové modelové situace.

Jestliže jste v loňském roce, nebo v letošním, již získali osvobozený příjem, doporučujeme nastudovat velmi podrobně tento zápis.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.