JAK je to s přehledem na SOC pojištění?

Vytvořil | 8 června, 2021

Máme pro vás krátkou a příjemnou zprávu:

  • Času je skutečně dost… 🙂

INFO

Citujeme volně ze zdrojů MPSV.

Termín 30. 6. 2021

Přehled mohou OSVČ podat příslušné okresní správě sociálního zabezpečení v delším termínu bez sankcí, a to nejpozději do 30. 6. 2021. Stejně jako v minulém roce je nutné splnit podmínku, že k tomuto datu zároveň uhradí i případný doplatek pojistného za rok 2020. Pak bude OSVČ prominuto penále, které by jinak musely platit za opožděnou platbu.

Termín 2. 8. 2021

Pokud bude daňové přiznání podáno daňovým poradcem po 1. 4. 2021 platí i nadále lhůta pro podání Přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2020, kdy tento musí být podán nejpozději do 2. 8. 2021.

Naše RADA

Další informace získáte na webu ČSSZ.

Na aktuální dotaz odpovídáme, že se jedná skutečně o vztah mezi Dílčím daňovým základem v § 7 ZDP, nikoliv základem daně jako takovým (§§ 610 ZDP, dále různě upraveným.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *