Jak je to se 100% daňovou opravnou položkou?

By | 19 března, 2014

Prý se dá celá pohledávka zaúčtovat do nákladů…

Odpis pohledávky nebo Opravná položka

Tazatel má na mysli zřejmě:

🙃

Orientace v daňových zákonech vskutku není jednoduchá.

Daňové opravné položky

Musíme o nich účtovat a můžeme opravdu k nevýznamným pohledávkám při splnění zákonných podmínek uplatnit 100% náklad – není to však odpis pohledávky.


Pokud evidujete například za jedním dlužníkem dvě pohledávky:

  • obě nebyly ani částečně uhrazeny,
  • jedna je na 12 000 Kč, druhá na 15 000 Kč,
  • splatné byly v roce 2012,
  • zaúčtujete MD 558/D 391, částka 27 000 Kč.

Účet 558 je daňový.


Daňové přiznání

V tiskopise DPPO neprovádíte žádné úpravy účetního výsledku, pouze vyplníte v příloze Ca) řádky 10 a 11.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.