Jak je to se „zjednodušeným“ účetnictvím?

Vytvořeno | 10 července, 2012

Jsme malé SRO a rádi bychom vedli zjednodušené účetnictví.

Typy účetnictví

V České republice neexistuje více typů účetnictví, pokud jsme u podnikatelů – podle Vyhlášky, účetní jednotky, které jsou „podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví.“

Zjednodušený rozsah účetnictví

Skutečně existuje, ale pouze pro občanská sdružení, bytová družstva, příspěvkové organizace atd. Tyto účetní jednotky mohou například:

  • vést účtový rozvrh jen na úrovni účtových skupin,
  • nepoužívají (nemusí) analytické účty, podrozvahovou evidenci aj.

SRO

Společnost s ručením omezeným takové privilegium nemá a účtuje standardním způsobem.

🙂

Výjimka platí pouze pro typy – rozsah účetních závěrek.

Pokud účetní jednotka nepodléhá auditu, může sestavit účetní závěrku ve zjednodušeném rozsahu.


Paní účetní malého SRO sestavila jednodušší závěrku, protože ve výkazech (rozvaze a výsledovce) vyplnila jen položky označené velkými písmeny. Také v Příloze vynechala několik částí a vůbec neřešila výkaz cash-flow nebo vlastního kapitálu.


🙃

Ale uvedené se netýká akciových společností. I když by neměly povinný audit, musí sestavit účetní závěrku v plném rozsahu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *