Jak mám zdanit příjmy z pronájmu a zálohy na služby?

By | 23 března, 2012

Nemohu se shodnout se svou účetní. Mám příjmy z pronájmu a nechci zdaňovat přijaté zálohy na služby.

Příjmy z pronájmu

Předpokládáme, že se jedná o typický příklad, když fyzická osoba je zaměstnána a dosahuje pravidelných příjmů z pronájmu, kterými rozumí příjmy z pronájmu nemovitostí nebo bytů a movité věci.

Dílčí daňový základ

Zákon řadí tyto příjmy do samostatného dílčího daňového základu. Poplatník daně z příjmů fyzických osob má několik variant pro optimalizaci své daňové povinnosti.

Mimo jiné si může vybrat, jestli bude výdaje prokazovat nebo použije 30% paušální výdaje.

Co je příjmem?

Dotaz se týká stanovení částky, která je příjmem pronajímatele. Musí být v nich zahrnuty i zálohy na služby?

🙂

Máme dobrou zprávu nemusí!

Podle obecných předpisů nejsou úhrady za služby součástí nájemného. Proto mohou být vyloučeny z předmětu zdanění, včetně záloh na služby. Související podmínkou je, že mají neutrální dopad.


V daném případě, pokud tazatel sám služby neposkytuje a zálohy zúčtuje – například přeplatek vrátí nebo převede do dalšího období – nezahrne inkaso záloh do příjmů z pronájmu.


Buďme ale obezřetní – musí se skutečně splnit podmínky:

 • služby nejsou pronajímatelem poskytovány, a
 • případné přeplatky jsou vráceny nájemníkům.

4 thoughts on “Jak mám zdanit příjmy z pronájmu a zálohy na služby?

 1. zálohy na služby u pronájmu

  Dobrý den,
  chtěla bych se dotázat na zálohy na služby z pronájmu. Znám Pokyn D6 o tom, že zálohy na služby poskytované s pronájmem byt? se do příjmu z pronájmu nezahrnují. Avšak v našem případě se nám opakovaně vyskytují neplatiči, kteří se odstěhují a nezaplatí např. za několik měsíců nájemné ani zálohy na služby. V takovém případě jsme postupem dle pokynu D6 jako pronajímatele znevýhodněni, jelikož musíme platit např. vodu spotřebovanou nájemci, kterou nám nájemce jako dlužník nezaplatí. Je tedy v takovém případě legitimní zahrnout do příjmu z pronájmu i veškeré přijaté zálohy na služby a veškeré související náklady dát do výdaj?? Mohu všechny příjmy zahrnout do příjmů dl §9? Podotýkám, že veškeré služby pouze a zcela přeúčtováváme.
  Domnívám se, že takto posupovat můžeme, protože Pokyny G? nejsou závazné. Nejsem si však tímto postupem jista, nikde jsem pro to nenašla konkrétní oporu.
  Moc děkuji za odpověď.

  Fitrzyková

  Reply
 2. N.Drašnerová

  Prosím o pomoc s problémem ztratného. Jedná se o firmu-květinářství. Každý měsíc je ztratné ve formě zvadlých,ulomených nebo jinak poškozených květin. Je možné stanovit limit, kdy by část nebo celé toto ztratné bylo daňovým výdajem např. směrnicí? Děkuji za odpověď

  Reply
 3. jan.ambrož

  Děkujeme za zajímavý námět z praxe, který zobecníme a v týdnu od 8.4. připravíme samostatný ?lánek k (ne)zahrnutí záloh do dílčího daňového základu podle § 9.

  Reply
 4. jan.ambrož

  Ke ztratnému, které je typickým případenm nejen u květinářství, též připravíme v týdnu od 8.4. samostatný článek. Skutečně se může jednat o daňové náklady (výdaje)!

  Reply

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.