Jak máme správně vypočítat daňovou povinnost u reverse charge?

By | 6 prosince, 2011

V článku spojíme výklad dvou dotazů. První se týká základu daně, který nám sděluje dodavatel. Druhý pak konečného výsledku, jestli je DPH opravdu neutrální při samovyměření.

🙂

Od 1. 1. 2012 se zavádí přenesení daňové povinnosti u stavebně-montážních prací uvedených v § 92e zákona o DPH na příjemce plnění. Odvádí daň z přidané hodnoty na výstupu a současně uplatňuje daň na vstupu – nárok na odpočet daně.

Nenechte se zmást, jak jednoduše systém vypadá. Připomínáme jiné články upozorňující na stanoviska Generálního a finančního ředitelství, která nabízejí rady, ale také postupy komplikují.

Na výše položené otázky máme však naštěstí jednoduché a srozumitelné odpovědi.


Plátce „A“ přijímá stavebně-montážní práce od plátce „B“, který musí správně určit výši základu daně, třeba 100 000 Kč. Následně příjemce plnění odvádí DPH podle typu plnění, například 20 000 Kč.

Jsou-li splněny obecné podmínky nároku na odpočet DPH, současně uplatňuje daň na vstupu také 20 000 Kč.


To znamená, že ve většině případů bude u reverse charge „daňový výsledek“ DPH nulový.

🙃

Základní podmínka nároku na odpočet daně je jasná. Jestliže by přijaté zdanitelné plnění nebylo určeno ze 100 % pro ekonomickou činnost, provádí se krácení. Může jít o použití pro neekonomickou činnost (třeba osobní spotřebu), pro plnění osvobozená bez nároku na odpočet DPH (osvobozené nájmy) atd.

4 thoughts on “Jak máme správně vypočítat daňovou povinnost u reverse charge?

 1. Ji?ina

  Dobrý den,ráda bych doplnila, že poskytovatel pln?ní má povinnost vykázat poskytnutí pln?ní v da?ovém p?iznání na ?ádku 25; p?íjemce pln?ní p?iznává da? v da?ovém p?iznání na ?. 10 nebo 11 (a související ?ádky 43 a 44).

  Reply
 2. Jan Ambrož

  Redakce
  Nezapome?te, že je povinností u tuzemského reverse charge zpracovat k da?ovému p?iznání k DPH evidenci v elektronické podob?.

  Reply
 3. petra

  Cht?la jsem se zeptat,da?ová povinnost se po?ítá z ?ástek až po ode?tení všech náklad??

  Reply
 4. jan.ambrož

  Dopl?ující informacë k výši “da?ové povinnosti” k DPH u PDP zve?ejníme v novém ?lánku v tomto týdnu.

  Reply

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.