Jak máme stanovit koeficient pro osvobozená plnění?

By | 19 dubna, 2012

Jedná se o situaci, kdy plátce DPH zahájil osvobozené pronájmy, dosud žádná plnění osvobozená od daně neevidoval.

Krácení koeficientem

Nárok na odpočet DPH je omezen, není absolutní, pokud přijatá zdanitelná plnění využíváme současně pro plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet DPH a běžná zdanitelná plnění.

🙃

Nárok se u každého konkrétního plnění krátí koeficientem platným pro plátce, který vychází z poměru osvobozených plnění a celkových plnění. U některých plátců může být plánovaný nárok na odpočet daně výrazně vyšší, než dovolí výpočet přes koeficient.

Nový koeficient

V kalendářním roce 2012 čtvrtletní plátce použije za I. až III. čtvrtletí loňský roční koeficient (tj. zálohový). Dotaz směřuje k situaci, kdy žádný koeficient za předchozí kalendářní rok neexistoval.


Čtvrtletní plátce DPH, firma Prodej, od března 2012 uskutečňuje osvobozený pronájem nebytových prostor. Současně eviduje přijaté zdanitelné plnění, které bylo použito pro nájmy osvobozené i zdanitelné.

Sama společnost si musí kvalifikovaným odhadem určit tzv. zálohový koeficient, neboť žádný za rok 2011 neměla.


Na konci roku se přepočítá koeficient za celý kalendářní rok, výsledek může být ve srovnání se zálohovým koeficientem:

  • příznivý (a získá další DPH na vstupu), nebo
  • negativní (a naopak dodatečně odvede více).

Riziko plátce?

Nabízí se otázka, jaká sankce plátci hrozí, když se zmýlí při stanovení zálohového koeficientu v neprospěch státního rozpočtu. Má se jednat o odborný odhad, doložíme-li ho rozumnou kalkulací, neměla by žádná sankce následovat. Správně stanovit plnění za celý rok je nesplnitelný úkol.

One thought on “Jak máme stanovit koeficient pro osvobozená plnění?

  1. Dominik

    Ješt? je dobré pamatovat na to, že plátce je povinen všechny koeficienty zaznamenávat v evidenci DPH. Nejde pouze o aktuální propo?ty, protože nemén? d?ležitá je archivace.

    Reply

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.