Jak máme účtovat prodej pozemku?

By | 31 srpna, 2012

Máme také problém daňový, protože byl prodán se ztrátou.

Pozemek

Předpokládáme, že pozemek byl veden v účetnictví jako dlouhodobý hmotný majetek na účtu 031.

Metodika účtování

Při prodeji zaúčtujete výnosy na účet 641 a pořizovací cenu pozemku na účet 541.

Daňový režim

Zde je bohužel podle Zákona o daních z příjmů jasné omezení daňových nákladů ve srovnání s hmotným majetkem.


Společnost prodala budovu s účetní zůstatkovou cenou 2 000 000 Kč, daňovou zůstatkovou cenou 1 000 000 Kč, za částku 3 000 000 Kč.

Dále byl prodán pozemek s pořizovací cenou 3 000 000 Kč za prodejní cenu 2 000 000 Kč.

Účetní výsledek je nula, ale daňový základ je plus nedaňový náklad 2 000 000 Kč.

 

V příkladu jsme neuznali 🙃:

 • účetní zůstatkovou cenu v plné výši („dodanili“ jsme 1 000 000 Kč), a
 • účetní ztrátu z prodeje pozemku také 1 000 000 Kč.

Zůstatkové ceny

Musíme vždy testovat rozdíl mezi zůstatkovými cenami, viz článek:

2 thoughts on “Jak máme účtovat prodej pozemku?

 1. Dotaz blog

  Dobrý den, chci se zeptat, jak je to od roku 2014. Firma, s.r.o. má ve vlastnictví pozemek. Pokud ho vlastní déle jak 5 let, je tam osvobozená da? z p?íjmu? D?kuji za odpov??…
  ADKA:
  Odpov?? uve?ejníme b?hem týdne.

  Reply

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.