Jak máme účtovat prodej pozemku?

Vytvořeno | 31 srpna, 2012

Máme také problém daňový, protože byl prodán se ztrátou.

Pozemek

Předpokládáme, že pozemek byl veden v účetnictví jako dlouhodobý hmotný majetek na účtu 031.

Metodika účtování

Při prodeji zaúčtujete výnosy na účet 641 a pořizovací cenu pozemku na účet 541.

Daňový režim

Zde je bohužel podle Zákona o daních z příjmů jasné omezení daňových nákladů ve srovnání s hmotným majetkem.


Společnost prodala budovu s účetní zůstatkovou cenou 2 000 000 Kč, daňovou zůstatkovou cenou 1 000 000 Kč, za částku 3 000 000 Kč.

Dále byl prodán pozemek s pořizovací cenou 3 000 000 Kč za prodejní cenu 2 000 000 Kč.

Účetní výsledek je nula, ale daňový základ je plus nedaňový náklad 2 000 000 Kč.

 

V příkladu jsme neuznali 🙃:

  • účetní zůstatkovou cenu v plné výši („dodanili“ jsme 1 000 000 Kč), a
  • účetní ztrátu z prodeje pozemku také 1 000 000 Kč.

Zůstatkové ceny

Musíme vždy testovat rozdíl mezi zůstatkovými cenami, viz článek:

2 komentářů k “Jak máme účtovat prodej pozemku?

  1. Dotaz blog

    Dobrý den, chci se zeptat, jak je to od roku 2014. Firma, s.r.o. má ve vlastnictví pozemek. Pokud ho vlastní déle jak 5 let, je tam osvobozená da? z p?íjmu? D?kuji za odpov??…
    ADKA:
    Odpov?? uve?ejníme b?hem týdne.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *