Jak máme vyúčtovat zálohu z roku 2011, když bude platit nová sazba DPH?

Vytvořeno | 30 listopadu, 2011

S účinností od 1. 1. 2012 bude platit vyšší snížená sazba daně z přidané hodnoty a v článku hledáme odpověď na otázku z titulku – mohla by znít i jinak: Kolik bude činit DPH u uskutečněného zdanitelného plnění?

Musíme postupovat podle zákona o DPH, ve kterém se praví, že je naší povinností použít sazbu daně platnou ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Připomeneme si další obecné pravidlo podle § 37 zákona o DPH – zjednodušeně řečeno, „dodaníme“ jen tu hodnotu uskutečněného plnění, která ještě nebyla zatížena daní.


Kupujete si nový byt? V listopadu 2011 poskytnete stavební firmě zálohu na byt s parametry sociálního bydlení, částku 1 000 000 Kč. Jde o přijatou úplatu (zálohu), kterou dodavatel zdaní 10% sazbou daně, DPH je ve výši 90 900 Kč. Dům bude předán před vánočními svátky, jeho cena je 3 000 000 Kč plus DPH.

Dodavatel vyúčtuje cenu v úrovni bez DPH ve výši 2 090 900 Kč plus 10% daň, která činí 209 090 Kč, doplácíme částku 2 299 990 Kč.


Pokud bude byt dokončen až v roce 2012, musí dodavatel použít 14% sazbu daně z přidané hodnoty.


Kdyby došlo ke zdanitelnému plnění v lednu 2012, základ daně v úrovni bez DPH se nezměnil, jde o hodnotu 2 090 900 Kč, ale DPH je již 292 726 Kč. Doplatíme proto o 83 636 Kč více.


Dobrou zprávou je, že se nedodaňuje „novou“ sazbou daně již dříve zdaněné plnění (tj. záloha). Na druhé straně je u větších částek navýšení významné.

Pokud byste se setkali s chybným dodaněním celé hodnoty, ozvěte se dodavateli s odkazem na šestý bod přechodných ustanovení novely zákona o DPH účinné k 1. 1. 2012.

2 komentářů k “Jak máme vyúčtovat zálohu z roku 2011, když bude platit nová sazba DPH?

 1. Aleš

  Dojde-li po p?ijetí platby ke zm?n? projektu a byt nebo d?m již nebude spl?ovat parametry sociálního bydlení, bude dodavatel opravovat 10% sazbu dan? ze zálohy nebo se rozdíl projeví až v doplatku kupní ceny?

 2. Jan Ambrož

  Redakce
  Dopl?me si zadání. Záloha byla poskytnuta na plánované zdanitelné pln?ní se sníženou sazbou dan?.
  Nešlo o omyl, ale zm?nily se podmínky a uskute?nilo se jiné zdanitelné pln?ní.
  Domníváme se, že na tyto p?ípady pamatuje § 42/1/f zákona o DPH. Opraví se zdan?ná záloha v plné výši a nové zdanitelné pln?ní podléhá základní sazb? DPH.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *