Jak máme zaokrouhlovat ve výkazech?

By | 19 července, 2012

Měli jsme letos problémy při zaokrouhlování rozvahy a výsledovky.

Účetní závěrka

Nedílnou součástí účetní závěrky jsou statutární výkazy, tj. rozvaha a výkaz zisku a ztráty, ve kterých se uvádí hodnoty v tisících.

Zaokrouhlování

Účetní programy provádí často automaticky zaokrouhlování, a tak může dojít k drobným rozdílům například ve srovnání s údaji uvedenými v příloze k účetní závěrce.

🙂

Žádné pevné pravidlo neexistuje. Určitě je třeba prověřit výše uvedený soulad s údaji uvedenými v příloze, výroční zprávě apod.

A doporučujeme také následující postup.


Hlavní účetní namátkově kontroluje zaokrouhlení, aby byl dosažen soulad mezi výkazy. Zejména se zaměřuje na oblast účetního výsledku hospodaření a vlastního kapitálu.


Zisk/Ztráta

Určitě vám na korunu, resp. tisíci korunu musí ve výkazech hrát účetní výsledek hospodaření. A vhodné je mít shodu také u daní, i když na řádku 10 daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob uvádíme částku v korunách.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.