Jak máme zaúčtovat náhradu škody od pojišťovny?

By | 20 prosince, 2011

Na podzim došlo ke krádeži v naší podnikové prodejně. Zcizeno bylo zboží za 120 000 Kč a řízení s pojišťovnou stále nebylo ukončeno. Jak máme o škodě účtovat?

Předpokládáme, že o zcizeném majetku již bylo účtováno běžným způsobem, na účet 549. A jak je uvedeno v dotaze, zbývá jen proúčtovat pohledávku za pojišťovnou.

🙃

Jednání o náhradách škody jsou někdy zdlouhavá, přestože by měly být podklady jasné: výše škody bývá doložena v protokolech, jaká částka byla nahlášena na Policii ČR. V tomto případě jde o výše uvedenou hodnotu 120 000 Kč.


Nebude-li řízení s pojišťovnou včas ukončeno, musí být přesto pohledávka zachycena v roční účetní závěrce. Zaúčtujete MD 388/D 648. Jedná se o dohadnou položku aktivní, jako takovou ji musíte odhadnout.

Například máte-li sjednánu 10% spoluúčast, zaúčtujete částku 108 000 Kč.


Nedaňový náklad?

Problémem není u krádeží, škod, jen metodika účtování.

Škoda jako taková je podle § 24/2/n zákona o daních z příjmů uznávána jen do výše příjmů.

Ve vaší situaci k nákladům ve výši 120 tisíc korun můžete přiřadit výnosy 108 tisíc korun. Proto nedaňovým nákladem bude jen částka 12 000 Kč.

Existuje ještě další možnost, jak lze zmírnit negativa krádeže. Pokud byste měli k dispozici potvrzení Policie ČR o „neznámém pachateli“, celá částka škody by byla daňově účinná.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.