Jak máme zaúčtovat zjištěná manka?

By | 28 prosince, 2011

Dotaz je složitější – při fyzické inventuře byla zjištěna manka, ale některá z nich jsou daňově účinná podle ZDP. Jak máme tato „různá“ manka účtovat?

Manko

Pokud se při fyzické inventuře zjistí, že došlo k rozdílu mezi účetní evidencí a skutečností, která je nižší, hovoříme o manku. Kdyby tomu bylo naopak – jde o přebytek.

Jedná se o inventarizační rozdíly a jsou nazývány podle účetních předpisů.

Nedaňový náklad?

Jakékoliv zjištěné manko je běžně považováno za nedaňový náklad, ale v dotaze je upřesněno, že některé položky plánuje účetní jednotka uznat jako daňový náklad.

Přestože se jedná o manka – skutečný stav je nižší než hodnoty evidované v účetnictví – mohou být ve výjimečných případech posuzována jako daňový náklad. V dotaze není přesněji specifikována povaha zjištěného inventarizačního rozdílu, a tak si uvedeme jeden vzorový příklad.


Účetní jednotka při fyzických inventurách zjistila, že vzniklo manko ve výši 20 000 Kč. Podle směrnice lze vzniklé „manko“ v maloobchodní podnikové prodejně do stanovené procentní výše považovat za ztratné – podniková norma v tomto případě odpovídá hodnotě 12 000 Kč. Zákon o daních z příjmů (ZDP) uznává částku 12 000 Kč jako daňový náklad.


Ani účetní operace, ke kterým směřuje dotaz, nejsou složité. Výsledek fyzické inventury, manko se účtuje na MD 549. Když je identifikována uznaná část pro daň z příjmů, stačí si zvolit další analytický účet: 549.DAN.

Není bezpodmínečně nutné výše uvedených 12 000 Kč přeúčtovávat například na účet 504.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.