Jak se daní příjmy z pronájmu?

By | 20 července, 2012

Údajně se může jednat o několik různých variant zdanění?

Příjmy z pronájmu

V článku „Musíme zdaňovat inkasované zálohy na služby?“ se uvádí, že u příjmů z pronájmu se tyto položky nemusí zálohy zahrnovat do dílčího daňového základu.

🙂

To je pravdivé tvrzení, pokud pronajímáme majetek „trvale“ a nepodnikáme s ním.

Ano, je to trochu komplikovanější a existují tři varianty zdanění, resp. tři různé dílčí daňové základy pro příjmy z pronájmu.

Jsme u daně z příjmů fyzických osob, tj. poplatníky, který pronajímá movité věci a nemovité věci:

  • které nejsou zařazeny v tzv. obchodním majetku, a
  • nejde o příležitostný pronájem movitých věcí.

Pak platí výše uvedená výhoda, že zálohy přeúčtovávané nezdaníme.

V dalších případech to není možné, protože příjem patří do jiných dílčích daňových základů.


Pokud by pan Nováček pronajímal osobní vůz nebo část nemovitosti zařazené v obchodním majetku, výjimka by pro něj neplatila, protože takový příjem je zařazen do dílčího daňového základu z podnikání.


Ostatní příjmy

Jestliže movité věci pronajímáme skutečně jen příležitostně, patří příjem do ostatních příjmů, pro které platí řada jiných výjimek.

🙂

Například je zde možné uplatnit osvobození od daně, nepřesáhne-li takový příjem za zdaňovací období hranici 20 000 Kč

One thought on “Jak se daní příjmy z pronájmu?

  1. Dominika

    V případě, že poplatník bude danit příjmy z pronájmů dle § 9 může si vybrat, zda uplatní prokazatelně vynaložené výdaje či uplatní výdaje ve výši 30% z uvedených příjmů.

    Reply

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.