Jak účtovat opravu základu DPH v účetní závěrce 2011?

Vytvořeno | 7 prosince, 2011

Dotaz se týká případů, kdy je smluvně sjednán finanční bonus za odběry zboží za kalendářní rok 2011, ale přesná výše bude známa například až v březnu 2012.

Na úvod si musíme připomenout přísnější pravidla zákona o DPH účinná od 1. 4. 2011, podle kterých se musí vždy provádět oprava základu daně a výše daně, pokud dochází ke snížení původního plnění.

🙃

V dotaze uváděný finanční bonus, kterým zpravidla rozumíme obratový, množstevní bonus, je podle názoru Generální finančního ředitelství FŘ titulem, který zakládá povinnost provádět opravu základu daně. Navíc se GFŘ domnívá, že do kategorie „finanční bonus“ patří také platební skonta.

Připomínáme, že původní publikované stanovisko GFŘ bylo opačné. V odborné veřejnosti diskuse utichly poměrně rychle a postupuje se podle aktualizovaného názoru správy daní.

Jak budeme postupovat v účetnictví?


Tazatelka nás informuje, že bonus je sjednán, ale jeho přesná výše zatím není známa. To je běžné, protože obchodní smlouvy tohoto typu obsahují řadu doplňujících podmínek pro přiznání finančních bonusů.

V účetní závěrce za rok 2011 zohledníme odhad finančního bonusu účtováním dohadné položky aktivní.

V účetnictví roku 2012 se pak objeví odsouhlasený nárok, případný rozdíl je účetním a daňovým případem tohoto účetního a zdaňovacího období.


Otázky týkající se oprav základu daně, práva a povinnosti obou daňových subjektů, se opakují.

🙂

Proto doporučujeme nahlédnout do páté kapitoly aktuální knihy DPH v praxi.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *