Jaké má daňový subjekt povinnosti při zrušení registrace k DPH?

Vytvořeno | 9 prosince, 2011

Změnilo se něco od 1. ledna 2012 nebo stále platí, že se musí vracet daň z přidané hodnoty?

Poměrně jednoduchá otázka, na kterou není snadné odpovědět. Pouze na první část existuje jednoznačná odpověď, novela zákona účinná od 1. 1. 2012 pouze zpřesnila odkazy uvedené v důležitém § 79 zákona o DPH.

🙃

Pokud daňový subjekt končí s registrací k dani z přidané hodnoty, musí se provést korekce některých původních nároku. Jinými slovy, pro vyjmenované tituly platí, že se skutečně část původně uplatněné daně z přidané hodnoty na vstupu vrací. Hovoříme o povinnosti snížit uplatněný nárok na odpočet DPH.

V souladu s ustanovením § 79 v souvislosti se zrušení registrace platí, že se tato úprava týká obchodního majetku, který je pro účely zákona o DPH koncipován velmi obsáhle. Jde o souhrn majetkových hodnot, který slouží nebo je určen osobě povinné k dani k uskutečňování ekonomických činností.

Vzhledem k tomu, že se jedná o velmi komplikovanou záležitost, která bude oprávněně zkoumána ze strany správce daně, doporučujeme vám před ukončením registrace vše projednat s daňovým poradcem. Na konkrétních podkladech z evidence pro účely DPH posoudit, co je nebo není titulem pro korekci, co je nebo není předmětným obchodním majetkem.  Základní informace naleznete v kapitole 2.6 Změna režimu nové knihy DPH v praxi.


V praxi se zpravidla jedná o dlouhodobý majetek (opět ve smyslu zákona o DPH), na který přímo pamatuje § 79 právě aktualizovaným odkazem na nový § 78d. A dlouhodobým majetkem je běžně daňově odpisovaný hmotný majetek nebo nehmotný majetek.


Korekci daně z přidané hodnoty je nutné provést v posledním daňovém přiznání a je třeba také pamatovat na to, že dnem zrušení registrace se rozumí den účinnosti rozhodnutí o zrušení registrace.

http://www.adka.cz/clanek/569-Jake_ma_danovy_subjekt_povinnosti_pri_zruseni_registrace_k_DPH

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *