Jaké účetní předpisy mají přednost?

By | 9 srpna, 2012

Máme na mysli zákon o účetnictví, Vyhlášku a České účetní standardy.

Účetní předpisy v České republice

Máte pravdu, pro podnikatele platí v České republice tři („různé“) účetní předpisy.

Na druhé straně se domníváme, že po několika novelách jsou již více méně sladěny.

Jejich význam a obsah?

Uvedeme si jen všeobecnou informaci:

  • Zákon o účetnictví je obecnou normou obsahující základní postupy, principy účtování.
  • Vyhláška je konkrétní v popisu jednotlivých složek rozvahy, výkazu zisku a ztráty, přílohy a v několika případech také metodiky účtování.
  • České účetní standardy („ČÚS“) zevrubně popisují metodiku účtování, náplň účtových skupin.

Může dojít ke kolizi?

Asi ano, ale jak uvádí následující konkrétní příklad, měli bychom být schopni předpisy interpretovat.


Účetní jednotka řeší, jak má účtovat dlouhodobý nehmotný majetek („DNM“).

Prvním krokem je například rozhodnutí, zda software pro řízení technologie je či není DNM. Podle Vyhlášky se můžeme rozhodnout, jestli 1) bude či 2) nebude dlouhodobým nehmotným majetkem.

Pokud zvolíme první variantu, v ČÚS č. 013 se dozvíme, jak máme účtovat.


Správně jsme použili výraz dlouhodobý nehmotný majetek, protože jsme na půdě účetnictví. Zákon o daních z příjmů pracuje s pojmem nehmotný majetek. O odpisech DNM se více dozvíte v článku:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.