Jaké účetní předpisy platí pro podnikatele?

Vytvořeno | 3 července, 2012

Předpokládáme, že se jedná o „podnikatele“ – účetní jednotku.

Účetnictví

Hovoříme o podvojném účetnictví, pro které máme k dispozici tři relativně samostatné právní předpisy:

  • Zákon o účetnictví,
  • Vyhlášku, a
  • České účetní standardy.

Jaký je mezi nimi rozdíl?

Zákon o účetnictví je obecným předpisem, z níž vychází metodické účetní principy, které jsou konkretizovány dalšími normami.

Vyhláška vs. ČÚS

Na otázku, proč máme dva prováděcí předpisy, není odpověď jednoznačná. Každopádně:

  • Vyhláška je více obecnější a směřuje k účetní závěrce, jejímu obsahu.
  • České účetní standardy (ČÚS“) mimo jiné uvádějí konkrétní náplně účtových skupin, jak a co účtovat.

Řešíte-li nějaký účetní problém, postupujte tak, že nahlédněte minimálně do obou prováděcích předpisů. Uvedeme si vzorový příklad.


Podle zákona o účetnictví musíme dodržet tzv. časovou a věcnou souvislost – tj. účetní případy zařadíme do účetního období, k němuž náleží. Není omezující, že je zaúčtováno v „jiném“ účetním období.

O časovém rozlišení – jednom z nástrojů, jak výše uvedený obecný princip zajistit, se mnoho ve Vyhlášce nedozvíme. Pouze základní informace, kde se vykazuje v závěrce a kterou účtovou skupinu (zde 38) máme použít.

Konkrétnější je ČÚS č. 019, jenž nabízí v čl. 6 zásady pro účtování nákladů a výnosů a pro jejich časové rozlišení.


Nezapomeňte vámi realizované metody účtování, třeba časového rozlišení, „přepsat“ do nepopulárních vnitropodnikových Směrnic.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *