Jaký je rozdíl mezi Opravnou položkou k nabytému majetku a opravnou položkou?

Vytvořeno | 12 října, 2012

Nejedná se o stejný způsob úpravy hodnoty majetku?

Opravná položka k nabytému majetku („OPNM“)

OPNM může mít pro mnohé na první pohled stejný význam jako běžné opravné položky, které účtujeme k majetku, zásobám, pohledávkám.

Ve skutečnosti jde o úplně jiný účetní institut, zpravidla se jedná o korekci hodnoty finanční investice, která se objevuje při přeměnách společností a může nabývat kladných i záporných hodnot.


Mateřská společnost se sloučila s dceřinou společnosti a byla identifikována OPNM, která bude podle účetních předpisů „odpisována“ po dobu 180 kalendářních měsíců do nákladů.


Pokud se setkáte s OPNM, předpokládáme, že takové situace budete konzultovat s Auditorem a Daňovým poradcem. Opravdu jde o zcela specifické případy.

Účetní OP vs. OPNM

Účetní opravná položka jen dočasně snižuje hodnotu existujícího aktiva. Opravná položka k nabytému majetku může být i záporná a účtuje se pak „její“ odpis do provozních výnosů.

Daňové OP

A zcela jiný rozměr mají daňové opravné položky k pohledávkám, viz článek:

V účetnictví se právě nejvíce setkáme se zákonnými, tj. daňovými opravnými položkami.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *