Jaký je rozdíl mezi pojmy UpDate a UpGrade?

By | 23 srpna, 2012

A jak se má o těchto skutečnostech správně účtovat?

Dlouhodobý nehmotný majetek

Problém se týká dlouhodobého nehmotného majetku, u kterého také může docházet k Technickému zhodnocení. 🙂

Technické zhodnocení

U Hmotného majetku se často řeší, zda se jedná o zvýšení hodnoty majetku (rekonstrukce apod.) nebo opravu a udržování. Viz též článek:

Pro Nehmotný majetek se používají jiné pojmy:

  • hovoříme-li o UpDate, jde jen o „opravu“, nastavení systému (softwaru), aby byl funkční,
  • u UpGrade se již jedná o jeho technické zhodnocení.

Paní účetní řeší, která z dále uvedených položek je technickým zhodnocením („TZ“).

  • Byla provedena aktualizace mzdového modulu z důvodů nových limitů pro maximální vyměřovací základy a dalších daňových a personálních novinek.
  • Byl přikoupen nový docházkový modul, který je propojen na existující personální software.

Do provozních nákladů (na účet 518) zaúčtujeme fakturu za aktualizaci, ale technickým zhodnocením je nový modul.


Kritéria

Limity pro zařazení TZ do majetku naleznete v článku:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.