Jaký rozdíl může být u dohadných položek?

By | 14 května, 2012

Máme již hotov audit účetní závěrky, jen se neshodneme s našimi poradci u dohadných položek.

Dohadná položka

Nahlédneme do teorie – jedná se o dohadné položky aktivní nebo pasivní, pohledávky nebo závazky, které patří do konkrétního účetního období, ale není znám údaj „na korunu“.

Časové rozlišení

To znamená, že nejsme schopni určit přesnou částku, nevíme třeba období atd.


Dotaz pokračuje:

Zaúčtovali jsme v roce 2010 dohadnou položku pasivní na energie ve výši 200 000 Kč, skutečnost nás překvapila, byla výrazně vyšší a jednalo se o částku 231 000 Kč. Podle daňového poradce je částka 31 000 Kč „nedaňová“.


Základ DPPO

Stačí nahlédnout do zákona o daních z příjmů, podle kterého platí jedna zásada:

 • Základ daně z příjmů právnických osob vychází z účetního výsledku hospodaření, není-li zákonem stanoveno jinak.

🙂

Považujeme-li text zákona o daních z příjmů („ZDP“) za platný, rozhodují u dohadných položek účetní operace. ZDP nemá žádné zvláštní ustanovení pro reklasifikaci účetních podkladů, je-li účtováno o dohadných položkách aktivních nebo pasivních.

Samozřejmě je rozdíl nepříjemný, ale dohadné položky jsou odhadem, byť kvalifikovaným. Určitě zde nebyl úmysl snižovat náklady v roce 2010 operací MD 502/D 389 v rámci účetní uzávěrky.


V roce 2011 účetní operace:

 • MD 389          200 000
 • MD 502          31 000
 • D 321             231 000

Jsou v pořádku.


Není žádný rozumný důvod podávat například dodatečné daňové přiznání za rok 2010.

One thought on “Jaký rozdíl může být u dohadných položek?

 1. jan.ambrož

  Na dopl?ující dotaz, zda rozdíl cca 15 % (31 000 K?) v daném p?íkladu není p?íliš velký, dopl?uji následující. Žádný p?edpis nestanoví “hranici” nebo limit pro rozdíl mezi odhadem a skute?ností.
  A je to rozumné, jakýkoliv limit by byl nesmyslný.

  Reply

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.