Je pravdou, že byly zrušeny přílohy k zákonu o DPH?

By | 1 prosince, 2011

Otázka v titulku odráží oprávněné obavy našeho čtenáře, který se pečlivě seznámil s jedním článkem k novele zákona o DPH. Jedná se o jedno z mnoha nedorozumění, která vznikají povrchním zpracováním mediálních kauz.

Jakékoliv odborné články v oblasti daní, publikované i v celostátních denících, je třeba brát trochu s rezervou. Pokud rozebírají například novely daňových zákonů, pak jsou často poplatné vytvořeným mýtům.

Pro novelu daně z přidané hodnoty je takovým nosným tématem zvýšení sazby daně z přidané hodnoty na 17,5 %, které je již obsaženo v novele zákona o DPH, která je účinná od 1. 1. 2012.

Řada ustanovení této novely však mají platnost až od 1. 1. 2013. Jak je to se zrušením příloh k zákonu?

Jedná se o dvě přílohy:

  • Č. 1, v níž jsou uvedeny položky zboží, které je možné zdanit sníženou sazbou daně, a
  • Č. 2, která obsahuje seznam služeb, u nichž se také aplikuje snížená sazba DPH.

Pro rok 2012 se nic nemění, můžeme tyto přílohy stále využívat pro sníženou 14 % sazbu DPH (do 31. 12. 2011 sazbu desetiprocentní).

Jednotná 17,5% sazba daně z přidané hodnoty bude platit až od roku 2013.

Připomínáme, že možností aplikovat sníženou sazbu daně u uskutečněného zdanitelného plnění je více. Další výjimky jsou uvedeny v příloze č. 4 pro umělecká díla a starožitnosti.

Zásadní tituly, u kterých platí také snížená sazba daně, nalezneme v § 47/3 (teplo a chlad), § 48a (bytová výstavba, resp. stavby pro sociální bydlení).

 

 

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.