Jeden náš klient má příjmy z několika cizích zemí. Jak je to s uzavřenými smlouvami?

By | 11 května, 2012

Je nutné vždy rozlišovat, jestli se jedná o smluvní nebo nesmluvní stát?

Zamezení dvojímu zdanění (ZDZ)

Pokud je Váš klient tzv. rezidentem České republiky, musí přiznat celosvětové příjmy, tj. příjmy z tuzemska i zahraničí, v České republice.

🙂

Pro vyloučení „diskriminačního“ dvojího zdanění se používají většinou dvě základní metody: vynětí (s výhradou progrese) a zápočet (prostý).

Smlouvy o ZDZ

Na každý konkrétní příjem najdete v příslušné uzavřené smlouvě o ZDZ metodu, jak postupovat, aby nedošlo ke dvojímu zdanění.

Dokonce se v některých případech může použít ta metoda, která je pro poplatníka výhodnější.

Bezesmluvní stát

Není-li s příslušnou zemí uzavřena smlouva o ZDZ, jedná se o bezesmluvní stát a mohlo by se zdát, že situace je neřešitelná. Ale není tomu tak ve všech případech.


Například pan Novotný má příjmy ze závislé činnosti (ze zaměstnání) z bezesmluvního státu. Podle platného znění zákona o daních z příjmů může daň ze zaměstnání, hrazenou v zahraničí, použít v České republice jako daňový náklad.


Sdělení GFŘ

Aktuální seznam platných smluv naleznete snadno na stránkách daňové správy.

Daňový poradce

Na závěr uvedeme okřídlenou radu – u složitějších kauz spoléhejte na radu daňového poradce.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.