Jedná se o opravu nebo technické zhodnocení?

By | 23 listopadu, 2011

Obecná otázka, na kterou nikdo nezná přesnou odpověď. Obdrží-li ji autor během přednášky, zažije si horkou chvilku, ale snad jen chvilku.

Problém spočívá v obecné rovině otázky, neboť musí být zcela konkrétní. Každý případ je svým způsobem unikátní a bez znalostí detailů není možné najít správné řešení.

Nesmí tedy dojít k záměně oprav a technického zhodnocení, protože daňová účinnost je výrazně jiná. V prvém případě se jedná o provozní (daňový) náklad, ve druhém – dojde-li k překročení hranice stanovené zákonem o daních z příjmů – bude uznán jen příslušný daňový odpis. Orientace v této problematice není vůbec jednoduchá a každá rada je cenná.

🙃

Určitě není vhodné lehkovážné doporučení typu: na všech fakturách musí být uvedeno, že se jedná o opravu a nikoliv o rekonstrukci.

Nejdříve nahlédneme do zákona o daních z příjmů. Co je technickým zhodnocením se dozvíme v § 33. Podle § 33 ZDP jsou Technickým zhodnocením například stavební úpravy, rekonstrukce a modernizace majetku.

Protipólem je oprava, kterou se rozumí zjednodušeně řečeno uvedení majetku do předchozího nebo provozuschopného stavu.


Budete-li řešit následující běžnou kauzu: v činžovním domě se v prvním až čtvrtém patře vyměnily stoupačky a současně se na původní půdě vybudoval krásný byt, odhadnete, co je provozním nákladem.

Stoupačky v prvním až čtvrtém patře jsou opravou, část tohoto nezbytného „vedení“ pro nový byt je technickým zhodnocením.


🙂

V praxi doporučujeme prověřovat detailně provedené stavební práce, ať už jsou dodavatelem nazvány jakkoli. Pomocnou ruku nabízí Pokyn MF D-300, podle kterého není technickým zhodnocením, i když dochází ke změně technických parametrů, samotná záměna použitého materiálu.

Je přeci logické, že nové materiály mají lepší funkční vlastnosti. Jako příklad se uvádí výměna dřevěných oken za okna s rámem plastovým, pokud zůstanou zachovány původní rozměry oken a počet vrstev skel oken.

2 thoughts on “Jedná se o opravu nebo technické zhodnocení?

 1. Dominika

  Dobrý den, prosím o informaci, jak by se m?lo ú?tovat o p?istav?né ramp?. Naše spole?nost odepisuje pronajatý majetek dle Smlouvy o odepisování technického zhodnocení (jedná se o pronajaté ?ásti rampy). V únoru 2011 prob?hlo rozší?ení skladu – dle faktury oprava oplášt?ní skladu. Jedná se skute?n? o opravu? Na základ? rozší?ení byly kompletn? posunuty stávající plechy na hale a došlo k podep?ení nosnými pilí?i, které byly vystav?ny na naší pronajaté ramp?. D?kuji za odpov??.

  Reply
 2. Jan Ambrož

  Redakce
  Zde je t?eba v praxi zkontrolovat p?esné smluvní podmínky uvedené v nájemní smlouv?. Pokud se jedná o b?žnou opravu, t?eba nosných pilí??, p?jde o opravu. Jestliže jde o rozší?ení plochy, rozm?r? st?echym m?že dojít k soub?hu oprav (p?vodní “stávající” plechy a technického zhodnocení (“nové” plechy).

  Reply

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.