Jednorázový příspěvek se nedaní

Vytvořil | 22 září, 2022

V poloválečném stavu, ve kterém se bohužel Česká republika nachází 🙃, je každá pomoc dobrá. Jednou z mnoha je částka 5 000 Kč na dítě.

Pravidla

Jde o finanční výpomoc s výživou a ostatními osobními náklady a je hrazen ze státního rozpočtu.

A co daně?

Citujeme ze sdělení Ministerstva financí:

  • „Z pohledu zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o daních z příjmů) se jedná o příjem od daně osvobozený podle § 4 odst. 1 písm. i) – příspěvek z veřejného rozpočtu…“ 🙂

Tzv. vlastní příjmy

A současně je nutné si uvědomit, že nejde o příjem poplatníka. Viz:

  • „Dále Generální finanční ředitelství upozorňuje na skutečnost, že jednorázový příspěvek na dítě náleží dítěti, které je podle zákona účastníkem řízení, o jehož nároku na příspěvek se rozhoduje. Z uvedeného je tak zřejmé, že pokud bude po skončení zdaňovacího období poplatník uplatňovat ve svém daňovém přiznání k dani z příjmů fyzických osob nebo v rámci ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění slevu na manžela/manželku podle § 35ba odst. 1 písm. b) zákona o daních z příjmů (až 24 840 Kč), nebude jednorázový příspěvek na dítě započítáván do limitu 68 000 Kč vlastních příjmů manžela/manželky.“

Naše RADA

Nezapomeňte si o příspěvek požádat.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *