Jednotná sazba DPH

By | 1 února, 2012

Dostáváme jednoduché dotazy: „Od kdy bude platit jednotná sazba DPH?“.

Autor článku může připravit rychlou a snadnou odpověď.


Podle současného platného znění zákona o DPH nabývá účinnosti příslušné ustanovení určující jednotnou 17,5% sazbu DPH dne 1. 1. 2013.
K tomuto datu jsou zrušeny nynější dvě sazby, tj. 14% a 20%, ze zákona o DPH zmizí přílohy č. 1 a č. 2, v nichž se řeší výjimky.


Můžete proto plánovat další úpravu účetního programu, připravovat optimalizaci daně z přidané hodnoty?
NE! Zákonná úprava platí, ale co se bude dít, nikdo neví.
Podle opozice by měla existovat snížená 10% sazba daně z přidané hodnoty pro noviny, knihy a pomůcky pro zdravotně postižené.
Honu na voliče podlehl i strážce státní kasy, ministr financí přispěchal s novou variantou:
•    základní 19% sazbou daně z přidané hodnoty, a
•    jen knihy, noviny a léky v některé nižší sazbě DPH.
Závěr z politických hrátek je myslím pro nás všechny srozumitelný.
V České republice jsou daně hříčkou v rukou politiků, kteří slíbí cokoliv za každý volební hlas. Je zábavné, jako se politici sjednotili na líbivé snížené dani pro knihy a noviny.
Do hry se určité vloží i jiné skupiny. Například pro Věci veřejné by mohlo být zajímavým tématem, jakou sazbou DPH zdanit služby veřejné, poskytované specifickými daňovými subjekty na veřejnosti…
Bohužel se vůbec neřeší věcné argumenty, vícenáklady v řádu stovek milionů korun, které přináší každá změna sazeb daně z přidané hodnoty.
🙃
A tak na otázku v úvodu, od kdy bude platit jednotná sazba daně z přidané hodnoty, nezná správnou odpověď nikdo.
Jen doufejme, že politické hrátky nepovedou ke změnám na poslední chvíli a jakékoliv úpravy se dovíme včas.

One thought on “Jednotná sazba DPH

  1. Dominika

    Zajímavostí je také skute?nost, že žádná z ?lenských zemí Evropské unie (mimo Dánska) nemá jednotnou sazbu DPH. Uvidíme ?ím nás politici ješt? p?ekvapí, v?tšinou se nestává, že by prosazovali n?co, co je v rozporu se smýšlením EU.

    Reply

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.