Kalendářní rok a daň z přidané hodnoty

By | 24 ledna, 2012

Během několika posledních dnů se objevilo mnoho dotazů k vyplnění daňových přiznání k DPH a přepočtu ročních koeficientů. Jak mají být správně vypočteny? Můžete nám poradit, termín podání DP k DPH se blíží…

Zdaňovací období
Za pět minut dvanáct se podávají daňová přiznání k DPH za poslední kalendářní měsíc prosinec nebo čtvrté čtvrtletí 2011. Záleží na tom, jestli má plátce měsíční nebo čtvrtletní zdaňovací období.
🙂
Máte-li k dispozici naši poslední knihu DPH v praxi, s výše uvedeným dotazem si snadno poradíte!
Konkrétní dotaz se týkal jednoho z přepočítacích koeficientů, které testujeme vždy k 31. prosinci za daný kalendářní rok.
Roční koeficient DPH
Zákon ho nazývá vypořádacím koeficientem, autor článku používá výraz roční krácený koeficient pro osvobozená plnění.


Představme si, že společnost měla za rok 2010 roční krácený koeficient 80 %. Pro rok 2011 ho používala jako plátce se čtvrtletním zdaňovacím obdobím za období I. – III. čtvrtletí. Tímto koeficientem ve výši 80 % uplatňovala společnost nárok na odpočet DPH, krácení DPH bylo tedy 20 % u přijatých zdanitelných plnění zařazených do této kategorie.
V posledním daňovém přiznání, pokud bylo vše správně vyplněno, se skutečně (máte-li standardní SW) vypočte nový roční koeficient pro osvobozená plnění za rok 2011.


🙂🙃
Jaký bude výsledek?


Může být výhodnější nebo také horší. Automaticky se vygeneruje částka daně z přidané hodnoty, na kterou máte nárok za celý kalendářní rok. Jako kdyby existovalo pro tento případ jen jedno daňové přiznání k DPH.


🙂
Pokud by vyšel aktuální roční koeficient 95 % a více, nárokovali byste veškeré DPH, neboť se v tomto případě považuje za roven 100 % (jako kdyby se zaokrouhlil na 100).
Řádky nebo buňky na tiskopise daňového přiznání neřešíte, vyplní se automaticky.

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.