Kde je při dovozu odvod DPH v EU?

Vytvořil | 18 srpna, 2022

Komplikovaný titulek? Nikoliv, skutečně existují případy, kdy se u celního režimu „42“ na území jiných členských států EU postupuje specificky. Je totiž dovoleno, jsou-li splněny přísné podmínky, aby nastala situace:

  • dovoz zboží je v konkrétním (jiném) členském státě EU,
  • ale daň z přidané hodnoty je přiznána v České republice.

Kontroly FÚ

Doložení všech podmínek plánuje nyní více kontrolovat Finanční správa. Proč? Citujeme:

  • „Na základě uskutečněné analýzy a navazující kontrolní činnosti orgánů Finanční správy bylo zjištěno, že některé daňové subjekty postupovaly v rozporu s platnými právními předpisy, kdy zboží propuštěné do celního režimu 42 patřičně nevykázaly v daňovém přiznání. 🙃
  • Finanční správa postupovala cestou minimálního zatížení daňových subjektů umožňující nápravu podáním dodatečných daňových přiznání. Většina plátců na základě výzev správce daně takto učinila a dodatečná daňová přiznání podala.“.

Naše RADA

Doporučujeme vám ověřit si, zda praxe odpovídá teorii, kritériím pro použití výše uvedeného režimu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *