Kdo rozhoduje o reverse charge?

Vytvořeno | 20 února, 2012

Máme k dispozici poslední týden pro zpracování daňových přiznání k DPH. Snad se nám nejasnosti kolem přenosu daňové povinnosti podaří rozptýlit.

Vážení,

nebojte se diskutovat formou příspěvků (komentářů), které můžete zařadit za jakýkoliv článek. Ideální je samozřejmě navázat na téma, jež je v konkrétním textu rozebráno.

Poskytovatel nebo Příjemce?

Kdo je tou osobou, která rozhoduje o tom, zda se má nebo nemá použít ve stavebnictví reverse charge, tj. přenos daňové povinnosti na příjemce plnění.

Správná odpověď zní:

  • je jím poskytovatel zdanitelného plnění, protože odpovídá za určení předmětu plnění, jeho obsahu, jestli patří do kódu CZ-CPA 41-43.

Pokud plátce DPH „A“ poskytne stavebně montážní práce s klasifikací CZ-CPA 41-43 pro jiného plátce „B“, na daňovém dokladu informuje příjemce plnění o tom, že se uplatní přenos daňové povinnosti (stále více se prosazuje zkratka „PDP“).


🙃

Musíme však doplnit, že podle názoru Generálního finančního ředitelství může příjemce zákonem stanovená pravidla zvrátit.

Jestliže příjemce plnění, plátce „B“ prohlásí, že toto zdanitelné plnění není v předmětu daně, je výlučně pro neekonomickou činnost nebo u obcí, že slouží jen a jen pro veřejnou správu, máme provést zdanění u poskytovatele plnění.

Připomínáme, že takové prohlášení musí být písemné a rozhodně nedoporučujeme žádnému starostovi obdobný doklad podpisovat. Je velmi, velmi nepravděpodobné, že by bylo pravdivé.

🙂

Život přináší úsměvné historky.


Setkali jsme se již s případem, kdy drobný podnikatel vystavil dva různé daňové doklady: na reverse charge a „normální plnění“. Ať si příjemce zdanitelného plnění vybere…


Kterou variantu byste si vybrali Vy?

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *