Kdo zodpovídá za sazbu DPH u reverse charge?

By | 4 prosince, 2012

Daň vypočte příjemce plnění podle stanovené sazby…

Povinnosti dodavatele

Opravdu je povinností poskytovatele zdanitelného plnění u přenosu daňové povinnosti („PDP“) určit sazbu daně z přidané hodnoty.

Viz též článek:

🙃

Tato povinnost, na kterou dodavatelé zapomínají, vyplývá z ustanovení § 92a zákona o DPH.


Stavební firma vystaví daňový doklad: uvede jen základ daně a sazbu daně.

Daň vypočte příjemce plnění, který ji také odvádí do státního rozpočtu.


🙂

Nárok na odpočet DPH se uplatňuje v těchto případech podle obecných pravidel. S jednou podstatnou výhodou, není omezením, když daňový doklad obdržíme později.


Příjemce PDP, měsíční plátce DPH, obdrží daňový doklad s DUZP 30.11. až v prosinci. Za listopad odvede daň na výstupu a nárokuje daň na vstupu.


Má-li plátce plný nárok na odpočet daně, je uvedené plnění pro něj neutrální.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.