Kdy je nutná mimořádná závěrka?

By | 24 září, 2013

Mimořádná (mezitímní) závěrka je většinou povinná u přeměn společností.

Mezitímní závěrka

Trochu si dotaz zjednodušíme a jinou, než běžnou („roční“) závěrku nazveme „mezitímní účetní závěrkou“.

🙃

Je povinností ji sestavit například u fúzí (přeměn společností.

Likvidace společností

Sestavují se také u likvidací společností, již při vstupu společnosti do likvidace a nezapomeňte, že zde platí velmi krátké měsíční termíny pro její sestavení!

Dotace

Konkrétní dotaz vznikl v návaznosti na jeden z přechozích článků týkající se hospodářského roku a čerpání dotací.


Společnost má účetní období hospodářský rok, třeba od 1. 7.

Pokud čerpá dotace, většinou musí zpracovat za kalendářní rok mezitímní závěrku, aby mohla správně doložit čerpání dotací.


🙂

Při sestavení této mimořádné účetní závěrky se zpravidla používají přiměřeně běžné postupy, jaké platí pro každou účetní uzávěrku.

2 thoughts on “Kdy je nutná mimořádná závěrka?

  1. Jana Zibová

    Je povinností a.s.,která má zákl.jm?ní 1mil.K?, toto jm?ní navýšit na v sou?asnosti platnou výši 2mil.K?? Je v tomto p?ípad? možné zrušit vytvo?ený rezervní fond a použít tyto prost?edky na navýšení zákl.jm?ní? A je rovn?ž nutná mimo?ádná ú?.záv?rka ov??ená auditem? D?kuji

    Reply
  2. jan.ambrož

    Dotazy týkající se NOZ (Nového ob?anského zákoníku) jsou velmi aktuální. Ve v?tšin? p?ípad? se však jedná o právní záležitosti. P?esto p?íští týden n?které zodpovíme (z pohledu ú?etnictví).

    Reply

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.