Kdy je účinná oprava základu daně pro DPH?

By | 27 září, 2012

Stále se opakují dotazy týkající se daňových dobropisů.

Oprava základu daně

Může se jednat o snížení, což je častější případ (dobropis) nebo zvýšení (vrubopis).

Správně máme používat pojem opravný daňový doklad pro oba uvedené případy.

🙃

Zásada platná pro povinnost snížit původní nárok na odpočet DPH u dobropisu je jednoznačná:

  • Opravu provedeme ve zdaňovacím období, ve kterém byla uskutečněna.

Odkazujeme na další související články:

🙃

Problém nastává v případech, když nemáme včas opravný daňový doklad.


Pan Nováček je měsíčním plátcem DPH. S jedním ze svých dodavatelů si domluvil v srpnu slevu ve výši 10 000 Kč týkající se dřívějšího odběru zboží. V daňovém přiznání k DPH za kalendářní měsíc srpen musí tuto skutečnost uvést, přestože neměl k dispozici opravný daňový doklad.


Podle zákona o DPH si pan Nováček má vystavit „jiný doklad“ – doporučujeme s obdobnými náležitosti, jaké má opravný daňový doklad.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.