Kdy lze tvořit 100% daňovou opravnou položku?

Vytvořeno | 10 října, 2012

Klient nám dluží 20 000 Kč, prý můžeme dát do daní celou částku.

Tvorba opravných položek

Chceme-li „dát do daní“ tvorbu opravné položky, musí tak být činěno v souladu nikoliv se Zákonem o daních z příjmů, ale se Zákonem o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů.

100% daňová OP

V těchto případech se nejčastěji setkáme s pohledávkou za dlužníkem v insolvenčním řízení – což není tato situace.

Velmi příznivé je, že můžeme tvořit a účtovat 100% daňovou (zákonnou) opravnou položku i v případech, kdy ji právně nevymáháme.


Účetní jednotka eviduje pohledávku ve výši 20 000 Kč za dlužníkem, firmou „B“. V účetní závěrce sestavované k 31. 12. 2012 bude uznána daňová opravná položka k této běžné obchodní pohledávce (za dodání zboží, poskytnutí služeb apod.), jestliže pohledávka:

  • bude po splatnosti více jak 12 kalendářních měsíců,
  • při vzniku nebyla pohledávka více jak 30 000 Kč.

A podle tohoto modelu nebude uplatněno opravných položek více než právě 30 000 Kč.


Zaúčtovaných 20 000 Kč bude daňovým nákladem. Viz též článek:

Současně můžeme tvořit další daňové opravné položky, například standardní po 6měsíční lhůtě splatnosti atd., tj. podle jiných ustanovení Zákona o rezervách.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *