Kdy musí být fyzická inventura provedena?

By | 1 listopadu, 2012

Blíží se konec roku, a tak běží práce na účetních závěrkách.

Účetní uzávěrka

Představuje poměrně dlouhý a náročný proces uzavírání účetnictví. Poslední operací je zaúčtování odložené daně a daně z příjmů.

🙂

Podaří-li se nám účetní uzávěrka, sestavení účetní závěrky je již hračkou!

Inventury

Nedílnou součástí účetní uzávěrky jsou fyzické inventury majetku, nejen zásob, ale také dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku.

Není čas na závěrku, inventury…?

Pokud tomu tak je, můžeme nabídnout řešení k fyzickým inventurám, pro které novela zákona o účetnictví prodloužila termín o jeden kalendářní měsíc. Máme tedy více času – viz článek:


Společnost zabývající se velkoobchodem opravdu nestíhá provést fyzické inventury v letošním roce, i když tak mohla učinit už 1. 9. 2012.

Naposledy ji však musí provést do konce února 2013.


Inventarizační rozdíly

Jedná se o „inventuru k 31. 12. 2012“, proto musí být zjištěné inventarizační rozdíly zaúčtovány do účetnictví roku 2012.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.