Kdy musíme podat daňové přiznání k DPH u fúze?

By | 17 září, 2012

K datu 1. 9. došlo k fúzi s dceřinou společností, která zaniká.

Přeměna společností

Nejčastější formou přeměn společností je fúze, jak je tomu v daném případě. V zásadě pro daně platí princip právního nástupnictví – práva a povinnosti přechází ze zanikající společnosti na nástupnickou společnost.

🙂

Přes výše uvedený princip doporučujeme u přeměn společností konzultovat daňové záležitosti (nejen DPH) s daňovými poradci.

Daňové přiznání

Zanikající společnost podává ještě své poslední daňové přiznání k DPH za období před zánikem.


Mateřská a dceřiná společnost jsou účastníky přeměny. Zanikající společnost musí podat daňové přiznání k DPH za kalendářní měsíce červenec a srpen do 25. 9. 2012, i když má zdaňovací období čtvrtletní.


Zdaňovací období

V těchto případech může být období, za které se podává poslední daňové přiznání jiné. Záleží na dni výmazu společnosti z obchodního rejstříku.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.