Kdy se může zahájit odpisování?

By | 30 srpna, 2012

Pořídili jsme si nový majetek a nemůžeme se shodnout, kdy lze nejdříve odpisovat.

Daňové nebo účetní odpisy?

Musíme si doplnit zadání, jestli dotaz směřuje k daňovým nebo účetním odpisům?

Kritéria pro zahájení účetních odpisů nejsou stanovena, proto si vyberete, jestli odpis zahájíte v měsíci uvedení do užívání nebo až v měsíci následujícím. Jen nezapomeňte pravidla uvést ve směrnici Odpisový plán.

Daňové odpisy

Zde je situace nepoměrně složitější, protože Zákon o daních z příjmů („ZDP“) pro tzv. časové odpisy připouští zahájení odpisování až od měsíce následujícího po uvedení majetku do užívání.


Společnost si pořídila v srpnu 2012: nový movitý majetek (server) a nový řídící software.

Účetní odpisy jsou v obou případech zahájeny v měsíci pořízení.

Pro daňové odpisy hmotného majetku aplikujeme standardní „roční“ odpis. Ale u nehmotného majetku bude možné uplatnit pouze časový odpis zahájený až v měsíci září.


Vznikne samozřejmě rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy, kterého se nebojte. Viz článek:

Nehmotný majetek

Tento majetek podle Zákona o daních z příjmů je právě odpisován po dobu určenou ZDP, x-kalendářních měsíců (jde tedy o časové odpisy).

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.