Kdy se uplatní „staré sazby DPH“?

By | 3 ledna, 2013

Od 1. ledna 2013 platí nové 15% a 21% sazby DPH.

Den povinnosti přiznat daň

Sazbu daně z přidané hodnoty logicky určíme ke dni, ke kterému máme povinnost přiznat daň. Jde o den „D“, kdy:

  • došlo ke zdanitelnému plnění v širším slova smyslu, nebo
  • přijetí úplaty (zálohy).

DUZP

V zákoně o DPH je v § 21 a násl. velmi podrobně specifikován tento okamžik.

🙃

Jedná se skutečně o DUZP ke zdanitelným plněním „v širším slova smyslu“, neboť daň na výstupu odvádíme často i v případech, kdy „sami“ žádné zdanitelné plnění jako takové neuskutečňujeme.


Přijmeme službu v režimu reverse charge s DUZP:

  • dne 31. 12. 2012 platí sazba 14 % nebo 20 %,
  • dne 1. 1. 2013 a později nové sazby.

Den uskutečnění zdanitelného plnění přitom stanoví dodavatel!


U běžných zdanitelných plnění je situace jednodušší, protože den D si stanoví poskytovatel služby. Nezapomeňte na složitější vazby DUZP a nároku na odpočet DPH – viz článek:

🙂

Jde o výrazné omezení časového (zdaňovacího) období pro daň na vstupu. Které však neplatí u reverse charge!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.